Клиника жөнүндө

Кыргыз – Корея “Karisma” клиникасы 2015-жылдын 7-декабрында ачылган.
“Karisma” сөзу байыркы гректердин сөзүнөн келип чыккан, ал «ырайым, укмуштуу сый, белек» деген маанини түшүндүрөт.

Миссиясы: жогорку деңгээлдеги стоматологиялык жардам көрсөтүү жана мыкты тейлөөнү камсыз кылуу аркылуу биздин бейтаптардын ден соолугун жогорулатуу жана канаттандыруу.

Негизги кызмат багыттары

кариести алдына-алуу тиштин табигый түзүлүшүн сактап калуу Жаш адистерди өстүрүү, тажрыйбага ээ кылуу программасы

«20/80» программа боюнча 80 ге чыккан адамда 20 дан кем эмес накта өз тишин сактап калуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
Эстетикалык стоматология Сизге жагымдуу жана жарашыктуу жылмаюну тартуулоо.

Биздин ишибиздин негизги багыттары

Стоматология

Окутуп-уйрөтүү

"Карисма" жана "Жалпы Стоматологияны Өнүктүрүү Борбору" КФ окуу долбоорун колдойт. Бул долбоор жаш адистерди бир жылдык базалык окутууга жана ошондой эле бир жылдык улантып окутуу курсуна эсептелген. Мындан сырткары DSCA "Кайрос" ЖЧК менен биргеликте иштеп жаткан докторлорго да кечки курстар уюштурулган.
Биздин дарыгерлер окутуу программаларда окутуучу (мугалим) болуп саналат.

Дареги:

Посмотреть на карте Бишкека

Байланышуу